הטיפול החשבונאי במכירה וחכירה חוזרת

בוא ניקח את המקרה הבא לדוגמה.

חברה א' נקלעת לקשיי נזילות והיא זקוקה למזומנים באופן דחוף. החברה מוכרת את אחד הנכסים שלה לחברת מימון ומייד חוכרת את הנכס בחזרה.

מה בעצם קורה בעסקה כזו?

החברה מקבלת קצת חמצן עם המזומן מהמכירה, אך כיוון שהיא זקוקה לנכס שהיא מכרה היא חוכרת אותו בחזרה ומשלמת עליו בתשלומים. בשורה התחתונה היא מקבלת זריקת מזומן מיידית.

מה יוצא לחברה המימון? חברה זו מרוויחה את הריבית על ההשקעה שלה.

מצויין, כולם מרוויחים.

הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה וחכירה חוזרת מחולק לשני מקרים:

1. אם החכירה מסווגת כחכירה מימונית אז חברה א' למעשה עדיין נושאת בסיכונים ובהטבות הנובעים מהבעלות על הנכס ולכן היא צריכה לדחות את הרווח ולהכיר בו לאורך תקופת החכירה (בדרך כלל בקו-ישר).

2. אם החכירה מסווגת כחכירה תפעולית הטיפול החשבונאי תלוי במספר פרמטרים: מחיר המכירה, תשלומי החכירה והערך בספרים. ברוב המקרים אנחנו נכיר ברווח או הפסד מיידית, ובחלק מהמקרים נדחה את הרווח או ההפסד.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *