ניתוח בחינת מועצה בפיננסית א' – מועד סתיו 2012

ניתוח בחינותאז מה היה לנו במועד סתיו 2012 של פיננסית א'?

הרבה דוחות רבעוניים, מסים על ההכנסה, מכשירים פיננסיים, ובעיקר -הרבה רגעים מורטי עצבים.

יצאנו לבדוק איזה שפנים חדשים שלפה המועצה מהכובע, כיצד התפלגו השאלות בין הנושאים ואילו מגמות חדשות עולות מהמועד הזה.

התשובות לפניכם.

שאלות חישוביות

בבחינה הזו נשאלו לא פחות מ-8 (!) שאלות בנושא דוחות רבעוניים (IAS34) כנושא עיקרי בשאלה. רוב השאלות לא היו מסובכות במיוחד ובחנו בעיקר הבנה של הוצ' המסים בהקשר של דוחות רבעוניים.

מסים על ההכנסה (IAS12) - לראשונה שאלו על ביאור המס התיאורטי שתפקידו להסביר את הקשר בין הוצ' המס שמופיעות ברווח ו/הפסד לבין הוצ' המס התיאורטיות. מי שלא למד את כל IAS12 לא היה לו סיכוי להתמודד עם השאלות האלו.

השאלות בIAS39 בחנו בעיקר את הידע בניהול השקעה במכשיר חוב בקבוצת הנכסים הפיננסיים הזמנים למכירה ובמעברים בין קבוצות הנכסים הפיננסיים.

בIAS36 המשיכה המגמה להכנס לעומק התקן ולראשונה המועצה הגיעה עד לסוגית נכסי המטה. כמו כן היה נדרש להכיר את הטיפול בבדיקת ירידת ערך כאשר המוניטין לא ניתן להקצאה סבירה ליחידות מניבות מזומנים.

בתחום בעיות המדידה (חכירות, חוזי הקמה, היוון עלויות אשראי ומלכ"רים) היו בסה"כ 11 שאלות ברמת קושי סבירה.

סה"כ המגמה של המועצה להעלות את הרמה של המבחנים נמשכת בשני מישורים:

1. הרחבת היקף והעמקת הידע הנדרש בשאלות גם לתחומים שלא נלמדים כלל במהלך התואר (למשל סוגית ביאור המס התיאורטי).

2. הכללת הטעויות הנפוצות של סטודנטים בתשובות האפשריות מה שהופך גם שאלות קלות ושאלות "מתנה" למוקש לא קטן אם לא שמים מספיק לב.

שאלות תיאורטיות

מאז 2009 נע ממוצע השאלות התיאורטיות סביב 8-10 שאלות. במועד סתיו 2012 חלה ירידה דרסטית במספר השאלות התיאורטיות והופיעו בה בסך הכל 3 שאלות בלבד (תזרים מזומנים, ירידת ערך והתחייבויות תלויות).

כיוון שזו הבחינה הראשונה שבה המועצה ירדה בכמות השאלות התיאורטיות קשה לקבוע אם יש כאן מגמה חדשה ולכן נאלץ לחכות לבחינות הבאות לראות לאן נושבת הרוח.

להלן התפלגות השאלות לפי נושאים*:

IAS34 דוחות רבעוניים - 8 שאלות

IAS12 מסים על ההכנסה - 5 שאלות

IAS7 דוח על תזרימי המזומנים - 5 שאלות

IAS39 מכשירים פיננסיים: מדידה - 4 שאלות

IAS23 היוון עלויות אשראי - 4 שאלות

IAS11 חוזי הקמה - 3 שאלות

IAS36 ירידת ערך נכסים - 3 שאלות

IFRS5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילות מופסקת - 3 שאלות

IAS17 חכירות - 2 שאלות

חשבונאות מלכ"רים - 2 שאלות

IAS37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - שאלה אחת

* הנתונים הופקו באמצעות כלי הפילוח של פיננסיתא. ההתפלגות נעשתה על פי הנושא העיקרי בשאלה.

    1. לא, המועד המיוחד עדיין לא עלה ולא בטוח שנספיק להכין את הפתרון שלו לפני המועד הקרוב.
      בכל מקרה, כשיעלה זה יתווסף אוטומטית למנויים הרלוונטים וכמובן שניידע אתכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *