פרשנויות שצריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית

ifricהחומר הנדרש לבחינות מועצה בפיננסית (א׳ ומתקדמת) כולל גם את כל הפרשנויות המתייחסות לתקנים הנכללים במיקוד החומר לבחינות.

הפרשנויות, או בשמן המקורי IFRIC או SIC, הן למעשה פרסומים של ועדה מיוחדת לפרשנויות שמטרתה לאתר באופן שוטף בעיות שיוצרות קונפליקטים בין התקנים או מקומות שבהם בפרקטיקה נוקטים במספר טיפולים חשבונאיים שונים בסיטואציות דומות, ולספק פרשנות שתסגור את ״הפרצות״ הללו. הפרסומים, למרות שהם נקראים ״פרשנויות״, מהווים הנחיות מחייבות.

לידיעה כללית, ההבדל בין IFRIC ל-SIC הוא שהראשון הוא שמה החדש של הועדה לפרשנויות ופרסומיה מתייחסיםלתקנים ״החדשים״ - הIFRSים, ואילו SIC הינה שמה הקודם של הועדה שהוציאה פרשנויות לתקנים הישנים (ושחלקם עדיין בתוקף כמובן) - IASים.

מעבר לכך שהפרשנויות האלו הן חלק בלתי נפרד מהמיקוד של מועצת רואי חשבון לבחינות בפיננסית, מדובר למעשה בסוג של ״פינות״ בתקנים שאם לא מכירים את הפרשנות הרלוונטית - קשה מאוד לפתור את השאלה, אם בכלל.

נהדר... אז איזה פרשנויות צריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית? בשביל זה אנחנו פה (-:

ריכזנו לכם את הפרשנויות העיקריות שצריך לדעת (לא מופיעות פה פרשנויות שכבר אינן בתוקף או דברים שלהערכתנו אינם רלוונטים לבחינה. בכל אופן מי שמעוניין ברשימה המלאה של התקנים שבתוקף יוכל למצוא אותה כאן)

פרשנויות שצריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית א׳

IFRIC 1 - שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות דומות (מופיע לא מעט)

IFRIC 10 - דיווח כספי לתקופות ביניים וירידת ערך (מופיע פה ושם)

IFRIC 12 - הסדרי זיכיון למתן שירות (עוד לא הופיעה שאלה)

IFRIC 13 - תוכניות נאמנות לקוחות (עוד לא הופיעה שאלה)

IFRIC 15 - הסכמים להקמת מבנים (עוד לא הופיעה שאלה)

IFRIC 17 - חלוקה לבעלים של נכסים שאינם מזומן (הופיעה שאלה אחת)

IFRIC 18 - העברה של נכסים מלקוחות (עוד לא הופיעה שאלה)

IFRIC 19 - סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (עוד לא הופיעה שאלה)

IFRIC 21 - היטלים (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 10 - סיוע ממשלתי ללא קשר לפעילויות תפעוליות (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 15 - חכירות תפעוליות - תמריצים (זכורה לי לפחות שאלה אחת ישירה שבדקה הבנה של הפרשנות הזו)

SIC 25 - מסים על ההכנסה - שינויים במעמד המס של ישות או של בעלי מניותיה (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 27 - הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת המשפטית של חכירה (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 29 - הסדרי זיכיון למתן שירות: גילויים (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 31 - הכנסות - עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום (עוד לא הופיעה שאלה)

SIC 32 - נכסים בלתי מוחשיים - עלויות אתר אינטרנט (עוד לא הופיעה שאלה)

פרשנויות שצריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית מתקדמת

לפיננסית מתקדמת עקרונית צריך לדעת את כל החומר שנכלל בבחינה בפיננסית א׳ ולכן כל הרשימה של פיננסית א׳ תקפה גם כאן.

יחד עם זאת, בסילבוס מצויינים במיוחד IFRICים 10,15,17,18,19.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *