כך ישפיעו התקנים החדשים על בחינת המועצה בפיננסית א

תקנים חדשים פיננסית אהחומר שצריך לדעת לפיננסית א׳ לא התעדכן מהותית כבר מספר שנים, אך זה צפוי להשתנות עם כניסתם לתוקף של מספר תקנים חדשים.

השבוע פרסמה המועצה הבהרה בנוגע לאותם תקנים חדשים שיתווספו לבחינה בפיננסית א׳, התקנים הישנים שייגרעו מהמיקוד, ומה הסטודנטים שניגשים לבחינה צריכים לצפות.

המסורת בבחינות המועצה בפיננסית היא לא לכלול את התקן החדש במועד שלאחר כניסתו לתוקף, במועד שלאחר מכן לכלול שאלות ברמה התיאורטית בלבד (כלומר, ללא שאלות חישוביות), ומהמועד שלאחר מכן התקן החדש יכלל בבחינה באופן מלא ויכולות להופיע שאלות תיאורטיות ו/או חישוביות בנושא.

אז מהם התקנים החדשים שנכנסים ואיזה תקנים יוצאים?

  • IFRS 15 - תקן חדש, שעוסק בהכרה בהכנסה, ייכנס לתוקף החל מיום 1.1.18, ועוסק בכללים להכרה בהכנסה ודורש גילויים אינפורמטיביים ורלוונטיים יותר למשתמשים בדוחות הכספיים. התקן מציג מודל יחיד בן 5 שלבים המבוסס על עקרונות להכרה בהכנסה בגין כל חוזה עם לקוח. התקן יחליף את התקנים IAS 18 ו-IAS 11 שעסקו בהכרה בהכנסה ובחוזי הקמה (הכרה בהכנסה לפי שיעור השלמה).
  • IFRS 9 - תקן חדש שעוסק במכשירים פיננסיים וייכנס לתוקף החל מיום 1.1.18. התקן עוסק בכללים להכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים, ירידת ערך של נכסים פיננסיים, גריעה של מכשירים פיננסיים וגידור. התקן יחליף את IAS 39 הוותיק שעסק באותו נושא. התקן החדש מפשט את הטיפול החשבונאי שהיה נהוג עד כה ומתבסס יותר על עקרונות מאשר על כללים לטיפול במכשירים פיננסיים. חשוב לציין שלבחינה בפיננסית א' נדרש לדעת רק חלקים מהתקן הישן והחלקים המקבילים בתקן החדש.
  • IFRS 16 - תקן חדש שעוסק בחכירות וייכנס לתוקף החל מיום 1.1.19. התקן יחליף את התקן הנוכחי שעוסק בחכירות - IAS 17. השינוי המרכזי כאן הוא שהתקן החדש מבטל את ההבחנה בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית, ובמקום זאת מגדיר את "זכות השימוש בנכס". מבחינה מעשית, כל החכירות (הן מה שהוגדר כמימוני והן מה שהוגדר כתפעולי ב-IAS 17) יטופלו כחכירה מימונית, כלומר הכרה בנכס ובהתחייבות ביום הראשון במאזן החוכר.

באיזה מועד השינויים האלו יכללו בבחינה בפיננסית א'?

כדי לעשות לכם סדר, אנחנו מציינים כאן את ההשפעה של השינויים בתקנים על הבחינה בפיננסית א' לפי המועדים הקרובים:

  1. מועד סתיו 2017 - אין שום שינוי.
  2. מועד אביב 2018 - אין שום שינוי.
  3. מועד סתיו 2018 - IAS 18, IAS 11 ו-IAS 39 יוצאים מהמיקוד. במקומם נכנסים IFRS 15 ו-IFRS 9, אשר לגביהם יהיו שאלות ברמה התיאורטית בלבד (כלומר לא שאלות חישוביות).
  4. מועד אביב 2019 - IFRS 15 ו-IFRS 9 נכללים באופן מלא בבחינה, כלומר ניתן יהיה לשאול גם שאלות תיאורטיות וגם שאלות חישוביות.
  5. מועד סתיו 2019 - IAS 17 בחוץ. IFRS 16 בפנים. השאלות יהיו ברמה התיאורטית בלבד ללא שאלות חישוביות.
  6. מועד אביב 2020 - IFRS 16 נכלל בבחינה באופן מלא, ניתן יהיה לשאול גם שאלות תיאורטיות וגם שאלות חישוביות.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *