מיקוד מחדש: הערות ודגשים למיקוד החדש לפיננסית א׳

focusב-9 במרץ 2016, מועצת רואי חשבון פרסמה עדכון למיקוד החומר בבחינות בפיננסית א׳.

העדכון ייכנס לתוקף כבר מהמועד הקרוב, כלומר החל ממועד אביב 2016.

עיון קצר בעדכון למיקוד מגלה שהמיקוד החדש הוא בסך הכל מיקוד מחודש, ויש בו שינויים מינוריים, קוסמטיים בעיקר, ואין כאן סוג של ״רעידת אדמה״ של ממש.

בכתבה זו נסקור את השינויים שבוצעו במיקוד לבחינה, וכיצד יש להיערך אליהם, אם בכלל.

1. רשימת הנושאים הכלולה במבוא לחשבונאות

חלק מהסטודנטים שפנו אלינו היו מופתעים וטענו כי רשימת הנושאים שצריך לדעת לבחינה בפיננסית א׳ לפי המיקוד החדש יותר מהוכפלה לעומת המיקוד הקודם.

הם חשבו כך משום שהפעם המועצה פשוט נתנה פירוט של כל הנושאים שנכללים בבחינה בנושא ״מבוא לחשבונאות״ וכללה אותם אחד לאחד במיקוד של פיננסית א׳.

למעשה, במיקוד הקודם המועצה סיכמה את כל הנושאים האלה בהפניה קטנה ותמימה ״נושאים הנכללים בנושא מבוא לחשבונאות״.

בפועל, אין כאן שום שינוי אלא בסך הכל הצגה יותר נוחה של כל הנושאים שנדרש לדעת לבחינה במקום לפתוח שני מיקודים שונים: אחד לפיננסית א׳ ואחד למבוא לחשבונאות.

בשורה התחתונה, אין כאן שינוי משמעותי לעומת המיקוד הקודם, מעבר להצגה ברורה יותר של כל הנושאים שצריך לדעת (למעט האמור בהמשך הכתבה).

2. מכשירים פיננסיים: הגדרה ומדידה IAS 39

שינוי שלכאורה הוא קוסמטי בלבד - המועצה העבירה את IAS 39 מהמיקוד של פיננסית א׳ למיקוד של מבוא לחשבונאות, אך מכיוון שכפי שהוסבר בסעיף הקודם - גם לפני העדכון היה צריך לדעת את כל המיקוד לפיננסית א׳ ולמבוא לחשבונאות, וגם לאחר העדכון צריך לדעת את שניהם, כך שבכל מקרה היה צריך ועדיין צריך ללמוד את IAS 39*.

יחד עם זאת, מאחר ועיקר השאלות החישוביות לרוב נשאלו על הנושאים מהמיקוד של פיננסית א׳**, יכול להיות שההעברה של הנושא למיקוד של מבוא לחשבונאות יוריד מעט את התדירות של השאלות בIAS 39 שעד עכשיו הופיעו בכל מבחן 3-4 שאלות.

בשורה התחתונה, לפחות עד שנראה 3-4 מועדים קדימה, ההמלצה שלי להניח שהנושא הזה ימשיך להיות באנקר בבחינה וצריך ללמוד אותו לעומק.

* שימו לב שב-IAS 39 צריך לדעת סעיפים נבחרים בלבד ולא את כל התקן (אבל אין שינוי מהמיקוד הקודם ונדרש לדעת את אותם הסעיפים. אלו אותם סעיפים שעוסקים בעיקר בהכרה לראשונה של מכשירים פיננסיים, המדידה ביום הראשון והמדידה העוקבת וכן ירידת ערך של נכסים פיננסיים).

** מהנושאים שנכללו במבוא לחשבונאות שאלו בעיקר: א) שאלות חישוביות על תזרימי מזומנים 3-4 שאלות לבחינה כנושא עיקרי, ורכוש קבוע כנושא משני. ב) שאלות תיאורטיות יכולות להיות על כל נושא כשהנפוצים שבהם מהנושאים במבוא לחשבונאות הם אירועים לאחר תאריך המאזן, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות, והפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים.

3. חוק החברות

זה השינוי היחיד שהוא לא ״קוסמטי״.

אני חייב להודות שאני די מופתע לראות נושא שהוא יותר משפטי מאשר חשבונאי במיקוד לבחינה בפיננסית א׳.

בכל מקרה, עד שאקבל תשובה מהמועצה האם לא מדובר בטעות ואכן צריך לדעת את זה לבחינה (אעדכן כאן ברגע שיחזרו אליי), ההנחה היא שזה אכן במיקוד, ומשכך הרי שמדובר בחידוש.

יכול להיות שהמועצה תשלוף את הנושא הזה בשאלה כלשהי באחד המועדים הקרובים ואולי לא.

בשורה התחתונה, לא מדובר בנושא מורכב, שגם אם יופיע ניתן להתמודד איתו עם קצת הכנה מוקדמת. ניתן להשיג חומר באינטרנט ו/או סיכומים.

  1. אין לנו איזה משהו מסודר, צריך לחפש באינטרנט (חלוקת דיבידנד, חלוקה מותרת וחלוקה אסורה, מבחן הרווח, חלוקה באישור בית משפט, הקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב וכו׳).
   מצגת לקבלת רעיון כללי על מה בכלל מדובר אפשר למצוא כאן – https://www.pwc.com/il/en/events/assets/2013/allowable-division.pdf
   ופה – http://portal.idc.ac.il/he/schools/business/fvf/documents/חומר%20רקע%20לדיון%20יולי%202014.pdf
   ועוד אחת קצת יותר חופרת – http://www.isa.gov.il/Corporations/Report/Documents/15062015.pdf
   פשוט לעבור על ההגדרות הרלוונטיות בחוק החברות (מה שהמועצה שמה דגש לפי המיקוד), ולקרוא קצת באינטרנט.

  1. זה מה שהם ענו:

   סילבוס של בחינת המועצה "חשבונאות פיננסית א'" כולל בתוכו את כל הנושאים הנכללים בבחינה הקודמת לבחינה הנ"ל, דהיינו, בחינת "מבוא לחשבונאות".
   אחד הנושאים הנכללים בסילבוס של בחינת "מבוא לחשבונות" הינו חוק החברות, בדגש על נושאים ספציפיים כפי שפורטו ברשימת המיקוד (חלוקת דיבידנד, חלוקה אסורה וכדומה).
   הנושא "חוק החברות" נכלל בסילבוס הבחינה "מבוא לחשבונות" עובר לעדכון רשימות המיקוד שבוצע בחודש מרס 2016, ואין מדובר בנושא חדש ששולב לראשונה בסילבוס הבחינה.
   במסגרת ריענון ועדכון רשימות המיקוד של בחינות "מבוא לחשבונאות" ו- "חשבונאות פיננסית א'", הובהר ברשימת המיקוד של בחינת "מבוא לחשבונאות" כי הנושא "חוק החברות" הינו חלק מרשימה זו, וכפועל יוצא, גם חלק מרשימת המיקוד של בחינת "חשבונאות פיננסית א'", היות וכפי שהוסבר לעיל, בחינה זו כוללת את כל הנושאים הנכללים בבחינת "מבוא לחשבונאות".

 1. היי,
  ראיתי עכשיו באתר המועצה סיליבוס שונה מהמועד האחרון.
  מדובר בחומר שונה או רק בהצגה שונה של אותו החומר?

 2. מה לגבי הנושא התאגדויות עסקיות, וחשבונאות בנושאים מיוחדים?
  זה משהו חדש שהופיע בסילבוס במועד הקרוב?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *