יש לך תוכנית משחק מפורטת איך אתה הולך לעבור את פיננסית א או שאתה פשוט ״זורם״ ומאלתר?

יש לך תוכנית משחק מפורטת איך אתה הולך לעבור את פיננסית א או שאתה פשוט ״זורם״ ומאלתר?

הרבה פעמים אני שומע מסטודנטים שיצאו מבחינת המועצה בפיננסית א׳ המומים או שנותרו בהלם לאחר שקיבלו את תוצאות הבחינה, משפטים בסגנון: ״למדתי ממש טוב את החומר והרגשתי מוכנה, ובכל זאת הופתעתי בבחינה״ ״היה לי חוסר מזל – חסרה לי רק שאלה אחת כדי לעבור!״ ״המועצה העלתה את הקושי של הבחינה כדי שנרשם לשנת ההשלמה״ ועוד… […]