מסים נדחים בחובה או בזכות, זאת השאלה!

מסים נדחים בחובה או בזכות, זאת השאלה!

אם הייתי אומר לך שיש שיטה אחת פשוטה שקל לזכור וליישם במבחנים (ובעבודה) שבעזרתה לעולם לא תטעה בכיוון של המסים הנדחים, היית מעוניין להכיר אותה? רוב הסטודנטים יצליחו בקלות יחסית לחשב את הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות, וגם לא יתקלו בקשיים מיוחדים בקביעת בסיס המס. אבל אז מגיע הרגע – זה בחובה או בזכות?! […]