מה באמת צריך ללמוד לפיננסית א' של מועצת רואי חשבון

מה באמת צריך ללמוד לפיננסית א' של מועצת רואי חשבון

– "האם צריך לדעת את IAS 32? לא שאלו עליו כלום מ-2009" – "צריך לדעת גם את הפרשנויות? IFRIC, SIC?" – "באיזה נושאים כדאי להתמקד?" – "יש נושאים שאפשר לא ללמוד?" – "האם צריך לדעת את סעיף X בתקן Y"? ידוע גם כ"האם צריך לדעת את פינה Z"? – "האם יש דוחות מאוחדים בבחינה?" – […]