פרשנויות שצריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית

פרשנויות שצריך לדעת לבחינת מועצה בפיננסית

החומר הנדרש לבחינות מועצה בפיננסית (א׳ ומתקדמת) כולל גם את כל הפרשנויות המתייחסות לתקנים הנכללים במיקוד החומר לבחינות. הפרשנויות, או בשמן המקורי IFRIC או SIC, הן למעשה פרסומים של ועדה מיוחדת לפרשנויות שמטרתה לאתר באופן שוטף בעיות שיוצרות קונפליקטים בין התקנים או מקומות שבהם בפרקטיקה נוקטים במספר טיפולים חשבונאיים שונים בסיטואציות דומות, ולספק פרשנות שתסגור […]