כך ישפיעו התקנים החדשים על בחינת המועצה בפיננסית א

כך ישפיעו התקנים החדשים על בחינת המועצה בפיננסית א

החומר שצריך לדעת לפיננסית א׳ לא התעדכן מהותית כבר מספר שנים, אך זה צפוי להשתנות עם כניסתם לתוקף של מספר תקנים חדשים. השבוע פרסמה המועצה הבהרה בנוגע לאותם תקנים חדשים שיתווספו לבחינה בפיננסית א׳, התקנים הישנים שייגרעו מהמיקוד, ומה הסטודנטים שניגשים לבחינה צריכים לצפות. המסורת בבחינות המועצה בפיננסית היא לא לכלול את התקן החדש במועד שלאחר […]