הטיפול החשבונאי ב-Refinancing

בתנאי שוק מסוימים ייתכן וחברה תחליט לערוך שינויים בתנאים של התחייבויותיה הפיננסיות. לדוגמה, כאשר נמצאים בסביבת ריבית נמוכה יותר מאשר הריבית בהן ניטלה הלוואה בנקאית, ייתכן והחברה תרצה לעשות refinance,

קרא עוד »