חשבונאות ליסינג

חברות הליסינג למיניהן יוצרות מספר סוגיות חשבונאיות שהתקינה הבינלאומית נדרשה לתת עליהן את הדעת. שאלות כמו כיצד יסווגו הרכבים בדוחות הכספיים של חברות הליסינג וכיצד החכירה תטופל אצל הלקוח (החוכר)

קרא עוד »

הכרה בהכנסה: ספק עיקרי VS סוכן

כאשר מתבצעת עסקה של מכירת סחורה או הספקת שירות, נשאלת השאלה האם ישות פועלת כספק עיקרי או כסוכן בעסקה. אם הישות פועלת כספק עיקרי אזי היא צריכה להכיר בתקבולים ברוטו

קרא עוד »