הגדרות לקבלת עדכונים על תגובות

אם ברצונך לקבל עדכונים למייל ברגע שיש תגובות חדשות בעמוד הטיפול החשבונאי במכירה וחכירה חוזרת מבלי להשאיר תגובה, נא השאר כתובת אימייל שאליה תרצה לקבל את העדכונים.