תנאי שימוש

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הגלישה באתר ו/או ההרשמה לאתר ו/או רכישת מנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה, וכן כהסכמה למדיניות הפרטיות שלנו.

3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, ללא הודעה מראש.

5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

8.א. הרישום באתר ורכישת מנוי הם לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאות השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי. הפרה של סעיף זה מהווה הפרה מהותית של תקנון האתר.

8.ב. גולש באתר שרכש מנוי יוכל להכנס לתכנים בתשלום בכפוף לתנאי המנוי שרכש מהמחשב ממנו נרכש המנוי בלבד.

8.ג. במידה ותבוצע כניסה עם פרטי המנוי ממחשב שאינו המחשב ממנו נרכש המנוי, חשבון המנוי ייחסם באופן אוטומטי על ידי המערכת.

8.ד. במידה וגולש שרכש מנוי רוצה להחליף מחשב ולקבל גישה למחשב האחר עליו לפנות אלינו בכתובת info@finansita.co.il.

9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

12. אין לראות במידע הכלול באתר, לרבות הסיכומים, הדוחות, המאמרים, הצעות לפתרון בחינות וכל סוג של חומר אחר כלשהו המוצע באתר, בין בתשלום ובין שלא, כעמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי חשבון.

13. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

14. כל קשר עם צד ג’ כתוצאה מהשימוש באתר הוא באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות אותו צד ג’ לפני כל פעולה שתנקוט, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הזמנת שירותים או מוצרים. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

19.א. כל הרוכש מנוי באתר רשאי לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

19.ב. על פי חוק הגנת הצרכן, המנויים והשירותים הניתנים באתר זה ניתנים לביטול וקבלת החזר כספי במקרים הבאים:

19.ב.1. במקרה שטרם התבצעה כניסה לחשבון.

19.ב.2 נפל פגם או אי התאמה בין המוצר שסופק לתיאור שסופק באתר לגבי אותו מוצר.

19.ג. בקשה לביטול המנוי מאחת הסיבות המופיעות לעיל ייעשה בכתב לכתובת info@finansita.co.il בציון הפגם או אי ההתאמה כאמור לעיל.

20.א. אחת לתקופה ייתכנו שינויים מסויימים בתכני המינויים, לרבות עדכון הצעות הפתרון הכלולות בכל מנוי בכפוף להחלטתו הבלעדית של מנהל האתר וללא מתן הודעה מוקדמת.

20.ב. האחריות הניתנת במסגרת רכישת מנוי באתר כפופה לסעיף 20.א.

21. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.